ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ
Μακεδονικοί Θησαυροί
Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ
Το αρχοντικό της Πούλκως - Δια χειρός ποίηση
Νέο Μουσείο Αιγών