Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας ΤΡΕΧΟΝΤΑ

Η Πράξη «Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας», με προϋπολογισμό 430.000 ευρώ (χρηματοδοτούμενο πλήρως από το ΕΤΠΑ), προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του βορειοδυτικού προσκτίσματος και του Μιναρέ της Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας ώστε να αποκατασταθεί συνολικά η εικόνα του προστατευόμενου μνημείου και του περιβάλλοντός του όπως ήταν στο τέλος του 18ου αιώνα. Η Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας στέκει ως μοναδικό παράδειγμα λαμπρής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής και "φέρει" την ιστορία της πόλης της Βέροιας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η αποκατάσταση των συνοδών κτισμάτων της θα αποκαταστήσει το μνημειακό αυτό σύνολο ώστε να αποτελεί και στο μέλλον ορόσημο για το ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης.
Το συνοδό κτήριο θα φιλοξενήσει γραφείο φύλαξης-υποστήριξης του επισκέψιμου μνημείου, χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων-πολλαπλών χρήσεων και χώρους εξυπηρέτησης κοινού.
Παραδοτέα πράξης:
• Το Βορειοδυτικό πρόσκτισμα συντηρημένο και αποκαταστημένο μορφολογικά με δυνατότητα εξυπηρέτησης υποστηρικτικών για το επισκέψιμο μνημείο (Παλαιά Μητρόπολη) χρήσεων.
• Ο μιναρές στερεωμένος και αποκαταστημένος αισθητικά
• Εποπτικό υλικό - (περιλαμβάνει παραγωγή 3d ψηφιακού εποπτικού υλικού - πινακίδα - φυλλάδιο σε δύο γλώσσες και braille)

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
Πράξη «Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063590
Προϋπολογισμός 430.000 ευρώ

Αρχαιομετρική διερεύνηση, στερέωση, ανάταξη, 3 D αναπαράσταση των βασιλικών χρυσελεφάντινων ανακλίνδρων των Αιγών / Ανοιχτό εργαστήριο ΤΡΕΧΟΝΤΑ

Έργο «Αρχαιομετρική διερεύνηση, στερέωση, ανάταξη, 3 D αναπαράσταση των βασιλικών χρυσελεφάντινων ανακλίνδρων των Αιγών / Ανοιχτό εργαστήριο» που υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, το ίδρυμα Ορμύλια και την Polyptychon Υπηρεσίες Πολιτισμού το 2023, στο πλαίσιο της δράσης «Ανοιχτή Καινοτομία για τον Πολιτισμό» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Βίντεο με τις εργασίες αρχαιολογικής καταγραφής, τεκμηρίωσης, φωτογράφησης, συντήρησης και αρχαιομετρικής μελέτης των αντικειμένων, που αποτελούσαν τα διακοσμητικά στοιχεία του ανακλίντρου και των  υπόλοιπων επίπλων, τα οποία συνόδευαν την ταφή της βασιλικής συζύγου, της θράκισσας πριγκίπισσας Μήδας, η οποία βρισκόταν στον προθάλαμο του τάφου του Φιλίππου Β΄. Ειδικότερα, το ανάκλιντρο είναι ένα από τα πλέον περίτεχνα και πολύτιμα έπιπλα του αρχαίου κόσμου, όπως μαρτυρεί η μεγάλη ποσότητα ελεφαντόδοντου, που χρησιμοποιήθηκε για την διακόσμησή του και στις τέσσερις πλευρές, αλλά και η εξαιρετικά υψηλή τέχνη των μορφών, μέσω των οποίων υποδεικνύεται ότι πρόκειται για έργο ενός από τους μεγαλύτερους γλύπτες της εποχής. Τα συμπεράσματα της διερεύνησης και της τεκμηρίωσης υποστηρίζουν την ψηφιακή αποκατάσταση και θα αποτυπωθούν σε εκτενή επιστημονική δημοσίευση.

Έργο «Αρχαιομετρική διερεύνηση, στερέωση, ανάταξη, 3 D αναπαράσταση των βασιλικών χρυσελεφάντινων ανακλίνδρων των Αιγών / Ανοιχτό εργαστήριο» που υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, το ίδρυμα Ορμύλια και την Polyptychon Υπηρεσίες Πολιτισμού το 2023, στο πλαίσιο της δράσης «Ανοιχτή Καινοτομία για τον Πολιτισμό» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

«Ανάπλαση – ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών – Φάση Γ (Φάση Β τμηματοποιημένης πράξης)» ΤΡΕΧΟΝΤΑ

Στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  υλοποιήθηκε η πράξη  «Ανάπλαση – ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών – Φάση Γ (Φάση Β τμηματοποιημένης πράξης)», με προϋπολογισμό 1.185.820,81 €  και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες που υπολείπονταν για την ολοκλήρωση τμηματοποιημένου έργου που αφορά στην ανάπλαση και ανάδειξη της Βασιλική Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών.


Στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» υλοποιήθηκε η πράξη «Ανάπλαση – ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών – Φάση Γ (Φάση Β τμηματοποιημένης πράξης)», με προϋπολογισμό 1.185.820,81 € και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες που υπολείπονταν για την ολοκλήρωση τμηματοποιημένου έργου που αφορά στην ανάπλαση και ανάδειξη της Βασιλική Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών.

Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας ΤΡΕΧΟΝΤΑ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021‐2027» και
στην Προτεραιότητα «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία –
Παρέμβαση του ΕΤΠΑ» υλοποιείται η πράξη «Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου
βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας», με προϋπολογισμό
430.000,00 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του βορειοδυτικού προσκτίσματος και του Μιναρέ της
Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας, ώστε να αποκατασταθεί συνολικά η εικόνα του
προστατευόμενου μνημείου και του περιβάλλοντός του όπως ήταν στο τέλος του 18ου
αιώνα.
Η Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας στέκει ως μοναδικό παράδειγμα λαμπρής αρχιτεκτονικής και
ζωγραφικής και "φέρει" την ιστορία της πόλης της Βέροιας από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα. Η αποκατάσταση των συνοδών κτισμάτων της θα αποκαταστήσει το μνημειακό
αυτό σύνολο ώστε να αποτελεί και στο μέλλον ορόσημο για το ιστορικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι της πόλης. Το συνοδό κτήριο θα φιλοξενήσει γραφείο φύλαξης‐υποστήριξης του
επισκέψιμου μνημείου, χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων / πολλαπλών χρήσεων και
χώρους εξυπηρέτησης του κοινού.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021‐2027» και
στην Προτεραιότητα «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία –
Παρέμβαση του ΕΤΠΑ» υλοποιείται η πράξη «Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου
βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας», με προϋπολογισμό
430.000,00 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του βορειοδυτικού προσκτίσματος και του Μιναρέ της
Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας, ώστε να αποκατασταθεί συνολικά η εικόνα του
προστατευόμενου μνημείου και του περιβάλλοντός του όπως ήταν στο τέλος του 18ου
αιώνα.
Η Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας στέκει ως μοναδικό παράδειγμα λαμπρής αρχιτεκτονικής και
ζωγραφικής και ""φέρει"" την ιστορία της πόλης της Βέροιας από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα. Η αποκατάσταση των συνοδών κτισμάτων της θα αποκαταστήσει το μνημειακό
αυτό σύνολο ώστε να αποτελεί και στο μέλλον ορόσημο για το ιστορικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι της πόλης. Το συνοδό κτήριο θα φιλοξενήσει γραφείο φύλαξης‐υποστήριξης του
επισκέψιμου μνημείου, χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων / πολλαπλών χρήσεων και
χώρους εξυπηρέτησης του κοινού.