Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας ΤΡΕΧΟΝΤΑ

Η Πράξη «Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας», με προϋπολογισμό 430.000 ευρώ (χρηματοδοτούμενο πλήρως από το ΕΤΠΑ), προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του βορειοδυτικού προσκτίσματος και του Μιναρέ της Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας ώστε να αποκατασταθεί συνολικά η εικόνα του προστατευόμενου μνημείου και του περιβάλλοντός του όπως ήταν στο τέλος του 18ου αιώνα. Η Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας στέκει ως μοναδικό παράδειγμα λαμπρής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής και "φέρει" την ιστορία της πόλης της Βέροιας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η αποκατάσταση των συνοδών κτισμάτων της θα αποκαταστήσει το μνημειακό αυτό σύνολο ώστε να αποτελεί και στο μέλλον ορόσημο για το ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης.
Το συνοδό κτήριο θα φιλοξενήσει γραφείο φύλαξης-υποστήριξης του επισκέψιμου μνημείου, χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων-πολλαπλών χρήσεων και χώρους εξυπηρέτησης κοινού.
Παραδοτέα πράξης:
• Το Βορειοδυτικό πρόσκτισμα συντηρημένο και αποκαταστημένο μορφολογικά με δυνατότητα εξυπηρέτησης υποστηρικτικών για το επισκέψιμο μνημείο (Παλαιά Μητρόπολη) χρήσεων.
• Ο μιναρές στερεωμένος και αποκαταστημένος αισθητικά
• Εποπτικό υλικό - (περιλαμβάνει παραγωγή 3d ψηφιακού εποπτικού υλικού - πινακίδα - φυλλάδιο σε δύο γλώσσες και braille)

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
Πράξη «Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063590
Προϋπολογισμός 430.000 ευρώ

Στερέωση, συντήρηση, ανάδειξη της Βυζαντινής Ακρόπολης της Βέροιας ΤΡΕΧΟΝΤΑ

Η Πράξη «Στερέωση, συντήρηση, ανάδειξη του πύργου του 14ου αιώνα και της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας», με προϋπολογισμό 348.000 ευρώ (χρηματοδοτούμενο πλήρως από το ΕΤΠΑ), προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση του μεγάλου πύργου του 14ου αι. που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν, και παρεμβάσεις στερέωσης στο σύνολο της σωζόμενης βυζαντινής ακρόπολης.

Η αποκατάσταση του σωζόμενου τμήματος της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας, η οποία περιλαμβάνει τον υστεροβυζαντινό πύργο που οικοδομήθηκε στα χρόνια της κατάληψης της πόλης από τον Σέρβο ηγεμόνα Στέφανο Δουσάν στα μέσα του 14ου αι., και τμήμα του νότιου και δυτικού περιβόλου της, όπου διακρίνονται επάλληλες φάσεις ανακατασκευών και διατηρείται επίσης και μία στρατιωτική πυλίδα, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υστεροβυζαντινής οχυρωματικής.

Το οχυρωματικό αυτό μνημείο, που αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο εκ των δύο που σύμφωνα με τις γραπτές πηγές υπήρχαν στην πόλη της Βέροιας, διατηρείται σε μία περιοχή που σημαίνεται από εξίσου σημαντικά για την ιστορία της Βέροιας μνημειακά σύνολα. Το τμήμα του σωζόμενου περιβόλου ορίζει την πόλη σε σχέση με την περίκλειστη εβραϊκή συνοικία της Μπαρμπούτας, ενώ εντός του περιβόλου κτίσθηκε στα τέλη του 19ου αι. το κτίριο του Διοικητηρίου της πόλης, σήμερα νεώτερο ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Σε οπτική επαφή και μικρή απόσταση από το σύνολο της βυζαντινής ακρόπολης, της εβραϊκής συνοικίας και του οθωμανικού κέντρου διοίκησης της πόλης βρίσκονται επίσης το οθωμανικό τέμενος του Μεντρεσσέ με τον υπαίθριο τόπο προσευχής και σύμφωνα με την παράδοση Βήμα του Αποστόλου Παύλου, και το παλαιό, άλλοτε οθωμανικό σχολείο της πόλης.

Η αποκατάσταση της οχύρωσης στο τμήμα αυτό της πόλης ενισχύει τον άξονα των μνημείων στην νότια είσοδο της Βέροιας, δημιουργώντας ένα αξιοζήλευτο μνημειακό δίκτυο υποδοχής των επισκεπτών για τους δύο κύριους πόλους περιήγησης στην Παλιά Μητρόπολη της Βέροιας και στις διατηρητέες συνοικίες, με τα βυζαντινά παρεκκλήσια και το Βυζαντινό Μουσείο.

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:

• Την αποκάλυψη στοιχείων της Βυζαντινής ακρόπολης, διερεύνηση, τεκμηρίωση των υφιστάμενων δομών και εκπόνηση μελέτης εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης φέρουσας ικανότητας.

• Την στερέωση - ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας του συνόλου – υστεροβυζαντινού πύργου και του σωζόμενου περιβόλου της ακρόπολης – με εργασίες αρμολόγησης, ενεμάτωσης, συρραφών, ανάκτισης και αποστράγγισης τοιχοποιιών.

• Την συντήρηση και αποκατάσταση μαρμάρινων μελών και κινητών ευρημάτων.

• Εργασίες διευθέτησης και διαμόρφωσης στον υπαίθριο χώρο της ακρόπολης και εγκατάσταση περίφραξης.

• Την εκπόνηση Η/Μ μελέτης και εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού.

• Τη δημιουργία περιπάτου και τοποθέτηση εποπτικού υλικού.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014 -2020
Προϋπολογισμός 348.000 ευρώ

Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Η Πράξη «Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά» με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ (χρηματοδοτούμενο πλήρως από το ΕΤΠΑ), προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021 και περιλαμβάνει την τελική διαμόρφωση επιφανειών του χώρου έκθεσης (τοιχοποιίες, δάπεδα οροφές), την εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανολογικών υποδομών, τον φωτισμό της αίθουσας, τη συντήρηση αντικειμένων, την προμήθεια προθηκών, την προμήθεια συστημάτων έκθεσης αντικειμένων και το στήσιμο της έκθεσης.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014 -2020
Προϋπολογισμός 550.000 ευρώ