Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.aigai.gr και η εφαρμογή «Ξενάγηση - Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών» ανήκει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με τους εξής όρους:

1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το www.aigai.gr και η εφαρμογή «Ξενάγηση Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών», περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες.
2. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση ή χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.
3. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.
4. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς.
5. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην Επικοινωνία, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη.
6. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης αλλά και το ωράριο λειτουργίας του και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που δίνετε, θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια. Είναι πιθανό να σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες:
Το όνομά σας και πληροφορίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

Οι πληροφορίες  αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να σας ενημερώνουμε για νέες εκθέσεις ή εκδηλώσεις. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και δεν δίνονται σε τρίτους.