ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ
Το Ανάκτορο των Αιγών. 2007-2009, η αρχή ενός μεγάλου έργου

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ

ΣΥΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΕΥΑ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ κ.ά.

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΖ΄ ΕΠΚΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ, Δρ. Αρχαιολόγος, υπεύθυνη του έργου "Ανάπλαση- Ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών", Γ΄ ΚΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πολιτισμός"

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2009

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 200