Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών: Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο, Βασιλικοί Τάφοι-Έκθεση Θησαυρών, Νεκρόπολη-Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών, Αρχαίο Θέατρο, Ανάκτορο Αιγών, Ναός Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων (Βεργίνα)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο 
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Το Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο εντάσσεται στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών.

Εισιτήριο Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών (Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο, Βασιλικοί Τάφοι-Έκθεση Θησαυρών, Νεκρόπολη-Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών, Αρχαίο Θέατρο, Ανάκτορο Αιγών, Ναός Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων):

Μεμονωμένο κανονικό: € 15
Μεμονωμένο μειωμένο: € 8

Για τα άτομα που επιθυμούν να επισκεφτούν μόνο το Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών ισχύει: 

Εισιτήριο μεμονωμένο κανονικό: € 8
Εισιτήριο μεμονωμένο μειωμένο: € 4


Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες. Αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο.


Υπηρεσία αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου 


Διευκολύνσεις, ημέρες αργίας, ημέρες ελεύθερης εισόδου


Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας 5 ημερών: € 17

Ισχύει από 1η  Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους για το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.


Για την προσβασή σας στο Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο, δείτε τον χάρτη.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ - ΕΚΘΕΣΗ ΘΗΣΑΥΡΩΝ
Ώρες Λειτουργίας / Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Οι Βασιλικοί Τάφοι- Έκθεση Θησαυρών εντάσσονται στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών.

Εισιτήριο Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών (Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο, Βασιλικοί Τάφοι-Έκθεση Θησαυρών, Νεκρόπολη-Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών, Αρχαίο Θέατρο, Ανάκτορο Αιγών, Ναός Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων):

Μεμονωμένο κανονικό: € 15
Μεμονωμένο μειωμένο: € 8


Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες. Αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο.


Υπηρεσία αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου


Διευκολύνσεις, ημέρες αργίας, ημέρες ελεύθερης εισόδου


Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας 5 ημερών: € 17

Ισχύει από 1η  Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους για το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.


Για την πρόσβαση σας στους Βασιλικούς Τάφους-Έκθεση Θησαυρών, δείτε τον χάρτη.

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΑΙΓΩΝ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο 
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΣΤΑΔΑ ΤΩΝ ΤΗΜΕΝΙΔΩΝ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΣΤΑΔΑ ΤΩΝ ΤΗΜΕΝΙΔΩΝ

Η επίσκεψη στο αρχαιολογικό πάρκο θα είναι δυνατή κατόπιν προσυνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου Βασιλικών Τάφων Αιγών (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092347).

________________________________________________________________________

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Θερινό ωράριο 
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ
Ώρες Λειτουργίας

Η επίσκεψη στον Ναό θα είναι δυνατή κατόπιν προσυνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου Βασιλικών Τάφων Αιγών (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092347).

Βέροια

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Εισιτήριο μεμονωμένο κανονικό: €4
Εισιτήριο μεμονωμένο μειωμένο: €2


Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες. Αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο.


Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας 5 ημερών: € 17

Ισχύει από 1η  Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους για το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.


Διευκολύνσεις, ημέρες αργίας, ημέρες ελεύθερης εισόδου


Για την πρόσβαση σας στο μουσείο δείτε τον χάρτη.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Εισιτήριο κανονικό: €3
Εισιτήριο μειωμένο: €2


Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες. Αφορά το κανονικό εισιτήριο.


Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας 5 ημερών: € 17

Ισχύει από 1η  Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους για το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.


Διευκολύνσεις, ημέρες αργίας, ημέρες ελεύθερης εισόδου


Για την πρόσβαση σας στο μουσείο, δείτε τον χάρτη.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Κλειστός χώρος

ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη
Κλειστά
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Ελεύθερη Είσοδος

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Κλειστοί χώροι


Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας (Δ. Νάουσας)

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΕΖΑΣ & ΝΥΜΦΑΙΟ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη
Κλειστά
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Ελεύθερη Είσοδος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΩΝ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη
Κλειστά
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Ελεύθερη Είσοδος