Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών: Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο, Βασιλικοί Τάφοι-Έκθεση Θησαυρών, Νεκρόπολη-Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών, Αρχαίο Θέατρο, Ανάκτορο Αιγών, Μεταβυζαντινός Ναός Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων (Βεργίνα)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Τρίτη 12:00 – 20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00 – 20:00


Χειμερινό ωράριο

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Το Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο εντάσσεται στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών.

Εισιτήριο Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών (Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο, Βασιλικοί Τάφοι-Έκθεση Θησαυρών, Νεκρόπολη-Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών, Αρχαίο Θέατρο, Ανάκτορο Αιγών, Ναός Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων):

Μεμονωμένο κανονικό: € 15
Μεμονωμένο μειωμένο: € 8

Για τα άτομα που επιθυμούν να επισκεφτούν μόνο το Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών ισχύει: 

Εισιτήριο μεμονωμένο κανονικό: € 8
Εισιτήριο μεμονωμένο μειωμένο: € 4


Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες. Αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο.


Υπηρεσία αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου  


Διευκολύνσεις, ημέρες αργίας, ημέρες ελεύθερης εισόδου


Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας 5 ημερών: € 17

Ισχύει από 1η  Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους για το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

Κλικ στο εικονίδιο 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ - ΕΚΘΕΣΗ ΘΗΣΑΥΡΩΝ
Ώρες Λειτουργίας / Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Τρίτη 12:00 – 20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00 – 20:00


Χειμερινό ωράριο

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Οι Βασιλικοί Τάφοι- Έκθεση Θησαυρών εντάσσονται στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών.

Εισιτήριο Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών (Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο, Βασιλικοί Τάφοι-Έκθεση Θησαυρών, Νεκρόπολη-Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών, Αρχαίο Θέατρο, Ανάκτορο Αιγών, Ναός Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων):

Μεμονωμένο κανονικό: € 15
Μεμονωμένο μειωμένο: € 8


Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες. Αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο.


Υπηρεσία αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου


Διευκολύνσεις, ημέρες αργίας, ημέρες ελεύθερης εισόδου


Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας 5 ημερών: € 17

Ισχύει από 1η  Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους για το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

Κλικ στο εικονίδιο 

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΑΙΓΩΝ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Τρίτη 12:00 – 20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00 – 20:00


Χειμερινό ωράριο

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

Κλικ στο εικονίδιο


ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΣΤΑΔΑ ΤΩΝ ΤΗΜΕΝΙΔΩΝ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Τρίτη 12:00 – 20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00 – 20:00


Χειμερινό ωράριο

Τρίτη
Κλειστά
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

Αρχαίο Θέατρο: Κλικ στο εικονίδιο

Νεκρόπολη - Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών 


ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ
Ώρες Λειτουργίας

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Καθημερινά 10:00 – 18:00


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

 Κλικ στο εικονίδιο 

Βέροια

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Τρίτη 12:00 – 20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00 – 20:00


Χειμερινό ωράριο

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Εισιτήριο μεμονωμένο κανονικό: €4
Εισιτήριο μεμονωμένο μειωμένο: €2


Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες. Αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο.


Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας 5 ημερών: € 17

Ισχύει από 1η  Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους για το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.


Διευκολύνσεις, ημέρες αργίας, ημέρες ελεύθερης εισόδου


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

Κλικ στο εικονίδιο 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Τρίτη 12:00 – 20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00 – 20:00


Χειμερινό ωράριο

Τρίτη
Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Εισιτήριο κανονικό: €3
Εισιτήριο μειωμένο: €2


Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες. Αφορά το κανονικό εισιτήριο.


Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας 5 ημερών: € 17

Ισχύει από 1η  Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους για το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.


Διευκολύνσεις, ημέρες αργίας, ημέρες ελεύθερης εισόδου


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

Κλικ στο εικονίδιο 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Καθημερινά 09:00 – 17:00 

 


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

 Κλικ στο εικονίδιο 

ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

 Θερινό ωράριο

(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Τρίτη 12:00 – 20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00 – 20:00


Χειμερινό ωράριο

Τρίτη
Κλειστά
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00 - 17:00


Ελεύθερη Είσοδος


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

Κλικ στο εικονίδιο 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Ιερός Ναός Αναστάσεως Σωτήρος Χριστού 

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Καθημερινά 09:00 - 17:00

Iεροί Ναοί Αγίου Κηρύκου και Ιουλίττας, Αγίας Άννας της Αγοράς, Αγίου Βλασίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Αγίου Νικολάου Μακαριωτίσσης, Αγίου Νικολάου Μοναχού Ανθίμου, Παναγίας Βαλτεσινής, Αγίου Γεωργίου Μικρού, Αγίου Ανδρέα Κυριώτισσας

Επισκέψιμοι χώροι κατόπιν συνεννόησης με τον Ι.Ν. Αναστάσεως Σωτήρος Χριστού.


Ελεύθερη Είσοδος


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

Ιερός Ναός Αναστάσεως Σωτήρος Χριστού. Κλικ στο εικονίδιο 

Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας (Δ. Νάουσας)

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΕΖΑΣ & ΝΥΜΦΑΙΟ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Τρίτη 12:00 – 20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00 – 20:00


Χειμερινό ωράριο

Τρίτη
Κλειστά
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Ελεύθερη Είσοδος


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps
Κλικ στα εικονίδια

Θέατρο Μίεζας 

Νυμφαίο Μίεζας 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΩΝ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
(1η Απριλίου – 31η Οκτωβρίου 2024)

Τρίτη 12:00 – 20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00 – 20:00


Χειμερινό ωράριο

Τρίτη
Κλειστά
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή
09:00-17:00


Ελεύθερη Είσοδος


Οδηγίες πρόσβασης από το Google maps

Κλικ στα εικονίδια

Μακεδονικός τάφος της Κρίσεως 

Μακεδονικός τάφος Ανθεμίων