ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ
Το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών. Αναζητώντας την χαμένη μνήμη

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  Δρ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ

ΣΥΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Δρ. ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ-ΑΚΑΜΑΤΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΖ΄ ΕΠΚΑ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2003

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 62