ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ
Έκθεση των Θησαυρών των Βασιλικών Τάφων των Αιγών

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΖ΄ ΕΠΚΑ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1997

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 9