Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας

Η Πράξη «Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας», με προϋπολογισμό 430.000 ευρώ (χρηματοδοτούμενο πλήρως από το ΕΤΠΑ), προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του βορειοδυτικού προσκτίσματος και του Μιναρέ της Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας ώστε να αποκατασταθεί συνολικά η εικόνα του προστατευόμενου μνημείου και του περιβάλλοντός του όπως ήταν στο τέλος του 18ου αιώνα. Η Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας στέκει ως μοναδικό παράδειγμα λαμπρής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής και "φέρει" την ιστορία της πόλης της Βέροιας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η αποκατάσταση των συνοδών κτισμάτων της θα αποκαταστήσει το μνημειακό αυτό σύνολο ώστε να αποτελεί και στο μέλλον ορόσημο για το ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης.
Το συνοδό κτήριο θα φιλοξενήσει γραφείο φύλαξης-υποστήριξης του επισκέψιμου μνημείου, χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων-πολλαπλών χρήσεων και χώρους εξυπηρέτησης κοινού.
Παραδοτέα πράξης:
• Το Βορειοδυτικό πρόσκτισμα συντηρημένο και αποκαταστημένο μορφολογικά με δυνατότητα εξυπηρέτησης υποστηρικτικών για το επισκέψιμο μνημείο (Παλαιά Μητρόπολη) χρήσεων.
• Ο μιναρές στερεωμένος και αποκαταστημένος αισθητικά
• Εποπτικό υλικό - (περιλαμβάνει παραγωγή 3d ψηφιακού εποπτικού υλικού - πινακίδα - φυλλάδιο σε δύο γλώσσες και braille)