Αρχαιομετρική διερεύνηση, στερέωση, ανάταξη, 3 D αναπαράσταση των βασιλικών χρυσελεφάντινων ανακλίνδρων των Αιγών / Ανοιχτό εργαστήριο

Έργο «Αρχαιομετρική διερεύνηση, στερέωση, ανάταξη, 3 D αναπαράσταση των βασιλικών χρυσελεφάντινων ανακλίνδρων των Αιγών / Ανοιχτό εργαστήριο» που υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, το ίδρυμα Ορμύλια και την Polyptychon Υπηρεσίες Πολιτισμού το 2023, στο πλαίσιο της δράσης «Ανοιχτή Καινοτομία για τον Πολιτισμό» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Βίντεο με τις εργασίες αρχαιολογικής καταγραφής, τεκμηρίωσης, φωτογράφησης, συντήρησης και αρχαιομετρικής μελέτης των αντικειμένων, που αποτελούσαν τα διακοσμητικά στοιχεία του ανακλίντρου και των  υπόλοιπων επίπλων, τα οποία συνόδευαν την ταφή της βασιλικής συζύγου, της θράκισσας πριγκίπισσας Μήδας, η οποία βρισκόταν στον προθάλαμο του τάφου του Φιλίππου Β΄. Ειδικότερα, το ανάκλιντρο είναι ένα από τα πλέον περίτεχνα και πολύτιμα έπιπλα του αρχαίου κόσμου, όπως μαρτυρεί η μεγάλη ποσότητα ελεφαντόδοντου, που χρησιμοποιήθηκε για την διακόσμησή του και στις τέσσερις πλευρές, αλλά και η εξαιρετικά υψηλή τέχνη των μορφών, μέσω των οποίων υποδεικνύεται ότι πρόκειται για έργο ενός από τους μεγαλύτερους γλύπτες της εποχής. Τα συμπεράσματα της διερεύνησης και της τεκμηρίωσης υποστηρίζουν την ψηφιακή αποκατάσταση και θα αποτυπωθούν σε εκτενή επιστημονική δημοσίευση.