03.04.2024
Επιμόρφωση φιλολόγων στο πλαίσιο του δικτύου "Φίλοι του Λόγου και των Μνημείων"
Τη Δευτέρα 01 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο 
του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών η επιμόρφωση των φιλολόγων που συμμετέχουν στον β' κύκλο του δικτύου "Φίλοι του Λόγου και των Μνημείων".
Το δίκτυο αποτελεί μια συνέργεια τριών φορέων:
της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
του Συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας και
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας,
και απευθύνεται σε φιλολόγους των σχολικών μονάδων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ημαθίας. 
Στόχος του συγκεκριμένου δικτύου μουσειακής αγωγής είναι η σύσφιξη των σχέσεων σχολείου - μουσείου, η διάχυση της γνώσης και η επικοινωνία των μηνυμάτων του μουσείου, η εναλλακτική διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 
μέσα στον μουσειακό χώρο  και η δημιουργία πρωτότυπων μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων  που σχετίζονται με τα φιλολογικά μαθήματα.
Ο β' κύκλος του δικτύου ξεκίνησε τις εργασίες του τον Σεπτέμβριο του 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025.
Συμμετέχουν σ' αυτόν 32 φιλόλογοι από 16 γυμνάσια και λύκεια.
Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί περιηγήθηκαν στις εκθέσεις με αρχαιολόγους της ΕφΑ Ημαθίας, ενώ ακολούθησε συνάντηση όλων των μελών
με εκπροσώπους των τριών φορέων στο αμφιθέατρο.
Το φιλικό κλίμα και και η δημιουργική διάθεση που χαρακτήρισαν την ανοιχτή συζήτηση
μας κάνουν να ανυπομονούμε για τη συνέχεια!
 
 
READ ALSO