09.02.2024
Επισκεπτόμαστε με ασφάλεια το Ανάκτορο των Αιγών


Εισέρχεστε με δική σας ευθύνη

Η κίνηση επιτρέπεται μόνο στις διαδρομές με επισήμανση

Δεν πατάμε σε τοίχους, δάπεδα, στυλοβάτες και άλλα στοιχεία του μνημείου

Απαγορεύτεται η κατανάλωση ποτών και τροφίμων

Απαγορεύεται το κάπνισμα

Ακολουθήστε τις οδηγίες του φυλακτικού προσωπικού για την κίνηση και παραμονή σας στον χώρο

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο πλάνο του χώρου

Σας ευχόμαστε μία ευχάριστη επίσκεψη στο Ανάκτορο των Αιγών

READ ALSO