22.01.2024
Λειτουργία του αρχαιολογικού πάρκου του «Νεκροταφείου των Αιγών – Βασιλικής Συστάδας των Τημενιδών» στη Βεργίνα

Σας ενημερώνουμε ότι η επίσκεψη στο αρχαιολογικό πάρκο του «Νεκροταφείου των Αρχαίων Αιγών – Βασιλικής Συστάδας των Τημενιδών» θα είναι δυνατή μόνον κατόπιν προσυνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου Βασιλικών Τάφων Αιγών (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092347).

Σημειώνεται ότι θα ισχύουν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλούς επίσκεψης του αρχαιολογικού χώρου.

READ ALSO