05.01.2024
Ώρες επίσκεψης Ανακτόρου των Αιγών

Το Ανάκτορο των Αιγών θα είναι επισκέψιμο Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 09:00-17:00. Την Τρίτη θα παραμείνει κλειστό.

READ ALSO