20.05.2022
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στο Νέο Μουσείο των Αιγών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Αρχαιoλογικοί Χώροι:
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών / Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο

Ένα μουσείο μπορεί να έχει πολλές λειτουργίες ωστόσο κατ' εξοχήν είναι τόπος έρευνας που τολμά και γνώσης που μοιράζεται! Καθώς η κεντρική ενότητα (νέο μουσείο) του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών βρίσκεται στην τελική φάση και θα ανοίξει τους επόμενους μήνες για το κοινό, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, πιστεύοντας ότι το μουσείο αυτό που είναι αφιερωμένο στην βασιλική καθέδρα των Μακεδόνων μπορεί και πρέπει να ανοίξει νέους δρόμους στην προσέγγιση και την έρευνα της αρχαιότητας και ειδικότερα της Ελληνιστικής Οικουμένης, προετοίμασε με την συνεργασία και την βοήθεια κορυφαίων ειδικών και μελετητών από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του κόσμου, την οργάνωση ενός μεγάλου διεθνούς συνεδρίου με 56 ανακοινώσεις από 60 καταξιωμένους ερευνητές που θα πραγματοποιηθεί στο νέο μουσείο των Αιγών από τις 27 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου 2022,  με τίτλο:

"Beyond Macedonia. The multifaceted Hellenistic Oikoumenere considered" 

Το συνέδριο επικεντρώνεται στην διερεύνηση σύνθετων φαινομένων με βασικούς άξονες την οικονομία, την αρχιτεκτονική και την οργάνωση του χώρου, την εξέλιξη της τέχνης και των πολιτιστικών ρευμάτων, αλλά και στην συνθετική παρουσίαση των ανασκαφών και των ευρημάτων του αχανούς ελληνιστικού κόσμου από το Πακιστάν μέχρι την δυτική Μεσόγειο, δίνοντας λόγο σε διαφορετικές προσεγγίσεις και νέες τάσεις της αρχαιογνωστικής επιστήμης.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την διεξαγωγή συνεδρίων δια ζώσης και  με τα ισχύοντα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού το συνέδριο εκτός από τους ομιλητές μπορούν να παρακολουθήσουν κατά σειρά προτεραιότητας ως 20 ακροατές με ειδικά ενδιαφέροντα που θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή στην γραμματεία της ΕΦΑ Ημαθίας (e-mail: efahma@culture.gr ). Γλώσσα των συνεδριών είναι τα αγγλικά.

Το συνέδριο "Beyond Macedonia. The multifaceted Hellenistic Oikoumene reconsidered" με το οποίο το νέο μουσείο θα γίνει γνωστό στην διεθνή επιστημονική κοινότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο – Φάση Β’» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Beyond Macedonia: the multifaceted Hellenistic Oikoumene reconsidered

Aigai, 27th May – 2nd June 2022

 

 Friday, 27th May 2022

18:00-18:30

Welcome speeches

18:45-19:30

Miltiades Β. Hatzopoulos

Macedonia and beyond

19:30-20:00

Francois de Callataÿ

Persian rhapsody: easy come, easy go. Alexander and the capture of the Persian treasuries, a new look from the lab

20:00-20:30

Andrew Meadows

Small-ish change in Asia Minor: the impact of Alexander's drachm coinage

 

 

 

Saturday, 28th May 2022

09:30-10:00

Athanasios Sideris

Macedonian Toreutic Creations Abroad and Their Mutations in the Hellenistic World

10:00-10:30

 

Christopher

Dickenson

The Hellenistic agora as sacred space - gods, heroes and daily life

10:30-11:00

Bonna Wescoat

The Shape of Sanctuaries in the Hellenistic Oikoumene

 

11:00-11:30

Discussion

 

11:30-12:00

Break

 

12:00-12:30

Eric Laufer

Forming and claiming an Identity. The architectural style of the Attalids between Macedonian, Greek, East Greek and regional tradition

12:30-13:00

Philipp Kobusch

Late Classical and Hellenistic Temples in the Public Space

13:00-13:30

Mantha Zarmakoupi

Hermogenes, Hellenistic Architecture and Rome

13:30-14:00

Discussion

 

 

 

 

Sunday, 29th May 2022

09:30-10:00

 

Anne-Marie Guimier-

Sorbets

Representing death: From Macedonia to Alexandria, continuities and innovations

 

10:00-10:30

Kyriakos Savvopoulos

 

The ‘’rediscovery’’ of the Hellenistic cemetery of Shatby in Alexandria:

Works and results of a new archaeological project, held by the Archaeological Society of Alexandria (2021-2022)

10:30-11:00

Jarosław Bodzek

A Coin in Trench. Hellenistic Coins in Agora of Nea Paphos according to Archaeological Research of the Jagiellonian University in years 2011-2021

 

11:00-11:30

Discussion

 

11:30-12:00

Break

 

12:00-12:30

Paul Kosmin

A Jewish Oikoumene? The impact of Hellenistic Geography on Second Temple Conceptions of the World

12:30-13:00

Laurent Tholbecq

Nabataean Petra: the Twilight of Alexandrianism before the Roman Annexation

13:00-13:30

Emanuele Papi

 

Hellenism on the Ocean: architectures and images in the kingdoms of West Africa (3rd century BC – 1st century BC)

 

13:30-14:00

Discussion

 

14:00-16:00

Break

 

16:00-16:30

Fulvia Bianchi

Architectural and decorative tradition in Tripolitania and the Hellenistic-Alexandrian, Punic and Roman influence

16:30-17:00

Christian Kunze

From Greece to Rome: Copying Sculptures in Late Hellenistic Times

17:00-17:30

Vladimir Stolba

Macedonian Troops in the Northern Black Sea: New Evidence on Zopyrion’s campaign

 

17:30-18:00

Discussion

 

18:00-18:30

Break

 

18:30-19:00

Kutalmiṣ Görkay

Recent Works at Seleukeia (Zeugma) on the Euphrates

19:00-19:30

Mustafa Sayar

The Hellenistic Cities on the Gulf of Issos

19:30-20:00

Guitar recital by I. Andronoglou

 

 

 

Monday, 30th May 2022

09:30-10:00

Paschalis Paschidis

Koinon and monarchy in Antigonid Macedonia: Greek polity and Hellenistic kingship”

10:00-10:30

Maria Stamatopoulou

Demetrias and its painted tombstones: Cosmopolitan culture in a Mediterranean port city

10:30-11:00

Ioannis Mylonopoulos

The oikoumene begins on the doorstep: Macedonian presence in Thessalian sanctuaries

 

11:00-11:30

Discussion

 

11:30-12:00

Break

 

12:00-12:30

Olympia Vikatou

Recent excavations in Hellenistic cities of Aetolia. The example of Alikyrna

12:30-13:00

Véronique Chankowski

The Hellenistic Economy of the Aegean after the conquest of Alexander: an overview from Delos (3rd and 2nd c. BC)

13:00-13:30

Roland Étienne

Royal and civic architecture in Delos during the Independence (314-167 BC): the means of propaganda

 

13:30-14:00

Discussion

 

14:00-16:00

Break

 

16:00-16:30

Anastasia Georgiadou

Multi-chambered monumental tombs of ancient Pella in the context of the Hellenistic Oikoumene

16:30-17:00

Ute Kelp

Urban Short Stories. Hellenistic Funerary Culture in Pergamon

17:00-17:30

Zeki Mete Aksan

Τumulus Tradition in the Hinterland of Sinope in the Hellenistic Period

 

17:30-18:00

Discussion

 

18:00-18:30

Break

 

18:30-19:00

Angeliki Kottaridi

Macedonian Architectures

19:00-19:45

Robin Lane Fox

Partying in Macedon: then and now

 

 

 

Tuesday, 31st May 2022

09:30-10:00

Ralf von den Hoff

Alexander Riders. Small Scale Portraits of Alexander the Great on Horseback

10:00-10:30

 

Yusuf Sezgin - Baykal

Beṣdemir

Aigai in Aeolis, a Polis of Goat Herders In a Hellenistic World

10:30-11:00

Klaus Rheidt

Hellenism and the Cities of Ancient Aiolis

 

11:00-11:30

Discussion

 

11:30-12:00

Break

 

12:00-12:30

Felix Pirson

Pergamon: The interconnected landscapes of a Hellenistic capital

12:30-13:00

Peter Ruggendorfer

Achaemenid royal insignia, local tradition and Attic influence– heraldic syncretism at the Mausoleum of Belevi

13:00-13:30

 

Ertekin M. Doksanalti -

D. Ozan Tozluca -

Songül Sözel

A New Proposal about the Hellenistic Period City Planning of the Western Side of Knidos in light of the 2nd Terrace Excavations

 

13:30-14:00

Discussion

 

14:00-16:00

Break

 

16:00-16:30

Aşkım Özdizbay

Perge in Pamphylia: From a local Iron Age settlement to a Hellenistic city-state

16:30-17:00

Hatice Pamir

Creating a royal landscape: Antioch and Seleucia Pieria in the Seleucid Region

17:00-17:30

Panagiotis Iossif

Antioch after the reign of Seleucus II: from a regional capital to an imperial one and back

17:30-18:00

Frédérique Duyrat

 

At the margins. Coinage and

Hellenism on the edge of the

Oikoumene

18:00-18:30

Discussion

 

 

 

 

Wednesday, 1st June 2022

09:30-10:00

Monika Truemper

Athletic Facilities and Bathing Facilities in the Hellenistic West

10:00-10:30

Mehmet Önal

Edessa (Urfa) Mosaics

10:30-11:00

Michael Blömer

Doliche and the Hellenistic Cities of Ancient North Syria

 

11:00-11:30

Discussion

 

11:30-12:00

Break

 

12:00-12:30

 

Komait Abdallah –

Houmam Saad

The archaeological evidences of the Hellenistic period in northern Syria in the light of the new discoveries

12:30-13:00

Rocco Palermo

The Spatial Impact of the Seleucid Empire in North Mesopotamia: The View from the Erbil Plain

13:00-13:30

Vito Messina

Greek visual lexica in Asia. Diffusion and Elaboration. The case of Seleucia on the Tigris

 

13:30-14:00

Discussion

 

14:00-16:00

Break

 

16:00-16:30

Carlo Lippolis

The Greek visual lexicon in Asia. Elaboration and fascination. The case of Parthian Nisa (Turkmenistan)

16:30-17:00

Laurent Capdetrey

 

The Seleucid Kingdom:

Macedonia abroad?

17:00-17:30

Simon Glenn

Invoking Alexander: Money and Tradition in Hellenistic Central Asia

 

17:30-18:00

Discussion

 

18:00-18:30

Break

 

18:30-19:00

Matthew P. Canepa

The Seleucid Empire and Creation of a New Iranian World: Material, Visual and Practical Entanglements

19:00-19:30

Omar Coloru

Bazira. An Indo-Greek town in Swat, Pakistan

19:30-20:00

Discussion

 

 

 

 

Thursday, 2nd June 2022

09:30-10:00

Gunvor Lindström

 

Sanctuaries and religious

Life in Hellenistic Bactria

10:00-10:30

 

Laurianne Martinez-

Sève

Macedonian legacy in the architecture of Ai Khanoum

10:30-11:00

Francis Albarede

 

'New geochemical tools for

silver provenance and fluxes'

 

11:00-11:30

Break

 

11:30-12:00

Discussion

 

 

12:00-12:45

Angelos Chaniotis

The New Face of the Hellenistic World: New Source and Approaches

12:45-13:30

Discussion

 

Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Σύνεδροι

READ ALSO