24.01.2022
Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αρχαιoλογικοί Χώροι:
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών / Βασιλικοί Τάφοι - Έκθεση Θησαυρών, Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας υποδέχεται τους επισκέπτες των μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της, εφαρμόζοντας τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

Μουσεία και μνημεία

Αρχαιολογικός Χώρος των Αιγών, Μουσείο των Βασιλικών Τάφων. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 30. Μέγιστος χρόνος παραμονής μέσα στο μουσείο: 90’.

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 20. Μέγιστος χρόνος παραμονής: 60’.

Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 60. Μέγιστος χρόνος παραμονής: 90’.

Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας.Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 20. Μέγιστος χρόνος παραμονής: 30’.

Ναός Αγίου Παταπίου. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 15.Μέγιστος χρόνος παραμονής: 15’.

 

Η  είσοδος επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

Πιστοποιητικού εμβολιασμού

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου,

β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

Από την 1η.2.2022, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

Η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην περίπτωση νόσησης φυσικού προσώπου πλήρως εμβολιασμένου, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Πιστοποιητικού νόσησης από τον Covid-19, το οποίο εκδόθηκε εντός 14 ημερών μετά από τον πρώτο  θετικό έλεγχο και έχει ισχύ 90 ημέρες.

Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 17.24.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2022.

 Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχεία ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.

  • Τα παραπάνω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής (αρθ.182. Ν 4876/2021).  Από αλλοδαπούς τρίτων χωρών (εκτός Ευρωπαϊκή Ένωσης) τα πιστοποιητικά επιδεικνύονται σε έγχαρτη μορφή.
  • Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευής μέσω ειδικής εφαρμογής.
  • Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)του τελευταίου 24ώρου.

 

 

Υπενθυμίζουμε σε όλη την διάρκεια της επίσκεψης είναι υποχρεωτική:

 

  • Η χρήση  προστατευτικής μάσκας.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

  • Η χρήση αλκοολούχου διαλύματος κατά την είσοδο στους χώρους.
  • Η τήρηση απόστασης 1,5μ. μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2τ.μ.].

Κατά τις επισκέψεις με ξεναγό:

Στις ομαδικές ξεναγήσεις θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).

Σε ειδικό φυλλάδιο που διανέμεται στο εκδοτήριο των εισιτηρίων των μουσείων, οι επισκέπτες θα λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την επίσκεψή τους.

 

Ανοιχτοί Αρχαιολογικοί χώροι

α) Αρχαιολογικός χώρος των Αιγών:Αρχαίο Θέατρο

β) Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας:Νυμφαίο

γ) Αρχαιολογικός Χώρος Αγίου Παταπίου(εκτός του χώρου του Βαπτιστηρίου/Επισκοπείου που παραμένει κλειστός).

Κατά την επίσκεψη στους παραπάνω ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους:

  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική, όπου παρατηρείται συνωστισμός, όπως επίσης και η τήρηση αποστάσεων 1,5μ. μεταξύ των επισκεπτών [ένα (1) άτομο ανά 2τ.μ.].
  • Στις ομαδικές ξεναγήσεις θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).

 

 

READ ALSO