23.09.2021
Λειτουργία μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αρχαιoλογικοί Χώροι:
Αιγές - Η Βασιλική Μητρόπολη των Μακεδόνων, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών / Βασιλικοί Τάφοι - Έκθεση Θησαυρών, Βέροια, Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας, Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας λειτουργεί τα μουσεία, μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της αρμοδιότητάς της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα υγείας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19, με προσωρινά, λόγω της κατάστασης, ελεγχόμενο αριθμό επισκεπτών, ως εξής:
 
Μουσεία και μνημεία
 
Αρχαιολογικός Χώρος των Αιγών, Μουσείο των Βασιλικών Τάφων
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-19:00, Τρίτη: 12:00-19:00. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 30. Μέγιστος χρόνος παραμονής μέσα στο μουσείο: 90’
Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας θα μειώνεται κάθε 15 ημέρες κατά μισή ώρα και θα διαμορφώνεται ως εξής: από 1/10-15/10 Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-18:30, Τρίτη: 12:00-18:30, από 16/10-31/10 Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-18:00, Τρίτη: 12:00-18:00
 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 20. Μέγιστος χρόνος παραμονής: 60’
 
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 60. Μέγιστος χρόνος παραμονής: 90’
 
Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 20. Μέγιστος χρόνος παραμονής: 30’
 
Αρχαιολογικός χώρος των Αιγών, Μεταβυζαντινός Ναός Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων
 Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 15. Μέγιστος χρόνος παραμονής: 30’. Καθημερινά 10:00-18:00
 
Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Παταπίου, Ναός Αγίου Παταπίου
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-19:00, Τρίτη: 12:00-19:00. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 15. Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας θα μειώνεται κάθε 15 ημέρες κατά μισή ώρα και θα διαμορφώνεται ως εξής: από 1/10-15/10 Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-18:30, Τρίτη: 12:00-18:30, από 16/10-31/10 Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-18:00, Τρίτη: 12:00-18:00
 
Οι επισκέπτες μας θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την ασφάλειά τους:
  • Να φορούν υποχρεωτικά μάσκα.
  • Να κρατούν απόσταση, τουλάχιστον, δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.
  •  Επιτρέπονται ομαδικές επισκέψεις έως είκοσι (20) άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες, τέκνα) ή σχολικά τμήματα(ένα τμήμα κάθε φορά με ξεναγό). Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικού νόσησης ή γ) αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο στον χώρο, συνδυαστικά προς: δ) αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό (α) έως (γ), επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του επισκέπτη. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή. Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου.
  • Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
  • Να απολυμαίνουν τα χέρια τους συχνά και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού του για την ασφαλή τους κίνηση στον χώρο.
  • Να αποφεύγουν κάθε συνωστισμό μέσα στο μουσείο ή μνημείο και στους βοηθητικούς χώρους.
  • Σε ειδικό φυλλάδιο που θα διανέμεται στο εκδοτήριο των εισιτηρίων των μουσείων, οι επισκέπτες θα λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την επίσκεψή τους.
 
Ανοιχτοί Αρχαιολογικοί χώροι
 
Αρχαιολογικός χώρος των Αιγών, Θέατρο και Βασιλική Νεκρόπολη – Συστάδα των Τημενιδών
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-19:00, Τρίτη: 12:00-19:00
 
Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας, Νυμφαίο και Θέατρο
Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-19:00, Τρίτη: 12:00-19:00
 
Αρχαιολογικός Χώρος Αγίου Παταπίου στη Βέροια (εκτός του χώρου του Βαπτιστηρίου/Επισκοπείου που παραμένει κλειστός)
Τετάρτη έως Δευτέρα: 08:00-19:00, Τρίτη: 12:00-19:00
 
Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας των παραπάνω χώρων θα μειώνεται κάθε 15 ημέρες κατά μισή ώρα και θα διαμορφώνεται ως εξής: από 1/10-15/10 Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-18:30, Τρίτη: 12:00-18:30, από 16/10-31/10 Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-18:00, Τρίτη: 12:00-18:00
 
  • Επιτρέπονται ομαδικές επισκέψεις έως είκοσι (20) άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες, τέκνα) ή έως σαράντα (40) άτομα εφόσον ο ξεναγός κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. Στη δεύτερη περίπτωση τα άτομα που ακολουθούν ξεναγό οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την είσοδο: α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικό νόσησης ή γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, συνδυαστικά προς: δ) αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω υπό (α) έως (γ). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό (α) έως (γ), επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του επισκέπτη, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν.4816/2021 (Α’ 118) Covid Free Gr. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή. Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.
  • Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
 
Η επίσκεψη και στα τρία μουσεία μας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ενιαίο εισιτήριο, ενώ η είσοδος στους παραπάνω ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία είναι ελεύθερη.
 
 
READ ALSO