ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ανάκτορο Αιγών, 350-340 π.Χ. Το Πρόπυλο
Ανάκτορο των Αιγών, 350-340 π.Χ. Το ψηφιδωτό με τις ανθοκόρες και άποψη του περιστυλίου
Ναός Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια. Νάρθηκας. Η Δευτέρα Παρουσία, λεπτομέρεια, β΄ μισό 16ου αι.
Ναός Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια. Νάρθηκας. Η Δευτέρα Παρουσία, λεπτομέρεια, β΄ μισό 16ου αι.
Ναός Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια. Ο άγιος Δημήτριος, 1569/1570
Ναός Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια, β΄ μισό 16ου αι. Άποψη κυρίως ναού και ιερού από δυτικά
ΕΡΓΑ
Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021‐2027» και
στην Προτεραιότητα «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία –
Παρέμβαση του ΕΤΠΑ» υλοποιείται η πράξη «Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου
βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας», με προϋπολογισμό
430.000,00 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του βορειοδυτικού προσκτίσματος και του Μιναρέ της
Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας, ώστε να αποκατασταθεί συνολικά η εικόνα του
προστατευόμενου μνημείου και του περιβάλλοντός του όπως ήταν στο τέλος του 18ου
αιώνα.
Η Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας στέκει ως μοναδικό παράδειγμα λαμπρής αρχιτεκτονικής και
ζωγραφικής και "φέρει" την ιστορία της πόλης της Βέροιας από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα. Η αποκατάσταση των συνοδών κτισμάτων της θα αποκαταστήσει το μνημειακό
αυτό σύνολο ώστε να αποτελεί και στο μέλλον ορόσημο για το ιστορικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι της πόλης. Το συνοδό κτήριο θα φιλοξενήσει γραφείο φύλαξης‐υποστήριξης του
επισκέψιμου μνημείου, χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων / πολλαπλών χρήσεων και
χώρους εξυπηρέτησης του κοινού.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021‐2027» και
στην Προτεραιότητα «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία –
Παρέμβαση του ΕΤΠΑ» υλοποιείται η πράξη «Αποκατάσταση μιναρέ και διατηρητέου
βορειοδυτικού προσκτίσματος Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας», με προϋπολογισμό
430.000,00 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του βορειοδυτικού προσκτίσματος και του Μιναρέ της
Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας, ώστε να αποκατασταθεί συνολικά η εικόνα του
προστατευόμενου μνημείου και του περιβάλλοντός του όπως ήταν στο τέλος του 18ου
αιώνα.
Η Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας στέκει ως μοναδικό παράδειγμα λαμπρής αρχιτεκτονικής και
ζωγραφικής και ""φέρει"" την ιστορία της πόλης της Βέροιας από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα. Η αποκατάσταση των συνοδών κτισμάτων της θα αποκαταστήσει το μνημειακό
αυτό σύνολο ώστε να αποτελεί και στο μέλλον ορόσημο για το ιστορικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι της πόλης. Το συνοδό κτήριο θα φιλοξενήσει γραφείο φύλαξης‐υποστήριξης του
επισκέψιμου μνημείου, χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων / πολλαπλών χρήσεων και
χώρους εξυπηρέτησης του κοινού.