ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ανάκτορο Αιγών, 350-340 π.Χ. Το Πρόπυλο
Ανάκτορο των Αιγών, 350-340 π.Χ. Το ψηφιδωτό με τις ανθοκόρες και άποψη του περιστυλίου
Μεταβυζαντινός Ναός Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια. Νάρθηκας. Η Δευτέρα Παρουσία, λεπτομέρεια, β΄ μισό 16ου αι.
Μεταβυζαντινός Ναός Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια. Νάρθηκας. Η Δευτέρα Παρουσία, λεπτομέρεια, β΄ μισό 16ου αι.
Μεταβυζαντινός ναός Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια. Ο άγιος Δημήτριος, 1569/1570
Μεταβυζαντινός ναός Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια. Άποψη κυρίως ναού και ιερού από δυτικά
ΕΡΓΑ
«Ανάπλαση – ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών – Φάση Γ (Φάση Β τμηματοποιημένης πράξης)»

Στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  υλοποιήθηκε η πράξη  «Ανάπλαση – ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών – Φάση Γ (Φάση Β τμηματοποιημένης πράξης)», με προϋπολογισμό 1.185.820,81 €  και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες που υπολείπονταν για την ολοκλήρωση τμηματοποιημένου έργου που αφορά στην ανάπλαση και ανάδειξη της Βασιλική Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών.


Στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» υλοποιήθηκε η πράξη «Ανάπλαση – ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών – Φάση Γ (Φάση Β τμηματοποιημένης πράξης)», με προϋπολογισμό 1.185.820,81 € και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες που υπολείπονταν για την ολοκλήρωση τμηματοποιημένου έργου που αφορά στην ανάπλαση και ανάδειξη της Βασιλική Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών.