Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά

Η Πράξη «Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά» με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ (χρηματοδοτούμενο πλήρως από το ΕΤΠΑ), προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021 και περιλαμβάνει την τελική διαμόρφωση επιφανειών του χώρου έκθεσης (τοιχοποιίες, δάπεδα οροφές), την εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανολογικών υποδομών, τον φωτισμό της αίθουσας, τη συντήρηση αντικειμένων, την προμήθεια προθηκών, την προμήθεια συστημάτων έκθεσης αντικειμένων και το στήσιμο της έκθεσης.