Περιηγήσεις στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων με ξεναγό

Για περιηγήσεις στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων με ξεναγό, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Σύνδεσμο Ξεναγών Θεσσαλονίκης

http://www.touristguides-ngreece.gr/index.php?option=com_content&view=ar...

Δείτε επίσης

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια κονιών (θηραϊκή γη, θραύσμα πωρόλιθου, λευκό τσιμέντο, πηλός, αδρανή), προϋπολογισμού 93.560 € μη...

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση