Α. Κοτταρίδη, "Μακεδονικοί Θησαυροί: Μια περιήγηση στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών", Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2011

Μπορείτε να προμηθευτείτε τον οδηγό του Μουσείου των Βασιλικών Τάφων μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

http://www.kaponeditions.gr/archeology-archeology-macedonians%E2%80%99-t...

Δείτε επίσης

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια κονιών (θηραϊκή γη, θραύσμα πωρόλιθου, λευκό τσιμέντο, πηλός, αδρανή), προϋπολογισμού 93.560 € μη...

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση