Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Δημόσια διαβούλευση διεθνούς διαγωνισμού

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη λογισμικού και παραμετροποίηση περιεχομένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεμβάσεων, ψηφιακών εκθεμάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»

Διεθνής διαγωνισμός (προϋπολογισμού 576.403,00 €) ενταγμένος στην πράξη ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ με σκοπό τη δημιουργία εικονικού Μουσείου που μέσω του διαδικτύου θα είναι προσιτό εν δυνάμει σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε εκατομμύρια επισκέπτες-θεατές από όλο τον κόσμο και να καταστεί διεθνώς ο βασικός άξονας αναφοράς για την προσέγγιση του θέματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς, ενσωματώνοντας σταδιακά όλο το δυνατό διαθέσιμο υλικό (αρχαιολογικά ευρήματα, ιστορικές πηγές, τοπογραφικές έρευνες κ.λ.π.) και τα εκάστοτε νέα δεδομένα από τον χώρο της επιστημονικής έρευνας, αλλά και του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

Έναρξη διαβούλευσης: 09/01/2013
Λήξη διαβούλευσης: 23/01/2013 (και μέχρι ώρα 15.30)

Η υποβολή των σχετικών προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα υποβολής σχολίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με θέμα «Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης έργου: Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη. Ανάπτυξη λογισμικού και παραμετροποίηση περιεχομένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεμβάσεων, ψηφιακών εκθεμάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις».

Η παρούσα αναγγελία θα αναρτηθεί :

στην ιστοσελίδα του Φορέα http://www.aigai.gr
στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση": http://www.digitalplan.gov.gr
στην ιστοσελίδα www.yppo.gr

Τεύχος προκήρυξης - μέρος Α΄.pdf Τεύχος προκήρυξης - μέρος Β΄.pdf Τεύχος προκήρυξης - μέρος Γ΄.pdf Φόρμα υποβολής σχολίων.doc

Δείτε επίσης

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια κονιών (θηραϊκή γη, θραύσμα πωρόλιθου, λευκό τσιμέντο, πηλός, αδρανή), προϋπολογισμού 93.560 € μη...

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση