Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Ημερολόγιο 2007, 30 Χρόνια Ανασκαφή, Βεργίνα", ΥΠΠΟ, Αθήνα, 2007

Calendar_2007.pdf

Δείτε επίσης

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια κονιών (θηραϊκή γη, θραύσμα πωρόλιθου, λευκό τσιμέντο, πηλός, αδρανή), προϋπολογισμού 93.560 € μη...

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση