Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Οι ανασκαφικές έρευνες της ΙΖ' ΕΠΚΑ στην Ορεινή Μακεδονίδα και η ταύτιση της αρχαίας Λεβαίης", ΑΕΜΘ 18, Θεσσαλονίκη, 2006, 543-550

ΑΕΜΘ 18, 2004_b.pdf

Δείτε επίσης

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια κονιών (θηραϊκή γη, θραύσμα πωρόλιθου, λευκό τσιμέντο, πηλός, αδρανή), προϋπολογισμού 93.560 € μη...

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση