Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Το έθιμο της καύσης και οι Μακεδόνες. Σκέψεις με αφορμή τα ευρήματα της νεκρόπολης των Αιγών", Πρακτικά Συμποσίου: Καύσεις στην εποχή του Χαλκού και την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, Αθήνα, 2001

Καύσεις εποχής Χαλκού κ' Σιδήρου.pdf

Δείτε επίσης

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια κονιών (θηραϊκή γη, θραύσμα πωρόλιθου, λευκό τσιμέντο, πηλός, αδρανή), προϋπολογισμού 93.560 € μη...

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση