Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδου Α., Σκέψεις με αφορμή την "Ανεύρεση του Τήλεφου", AΜΗΤΟΣ Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, Θεσσαλονίκη, 1987, 439 - 454

Αμητός.pdf

Δείτε επίσης

Αλλαγή ωραρίου επισκεψιμότητας

Σας ενημερώνουμε πως από την 1η Νοεμβρίου ισχύει το χειμερινό ωράριο επισκεψιμότητας του Μουσείου Βασιλικών Τάφων των Αιγών: 9:00 - 17:00 από την Τρίτη έως και την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα...

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση