Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Κοτταρίδη Α., "Η νεκρόπολη των Αιγών στα αρχαϊκά χρόνια και οι βασιλικές ταφικές συστάδες", ΑΕΜΘ 20, Θεσσαλονίκη, 2009

ΑΕΜΘ, 20 ΧΡΟΝΙΑ.pdf

Δείτε επίσης

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια κονιών (θηραϊκή γη, θραύσμα πωρόλιθου, λευκό τσιμέντο, πηλός, αδρανή), προϋπολογισμού 93.560 € μη...

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση