Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Ανδρόνικος Μ.- Μπακαλάκης Γ., Ανασκαφή ανακτόρου Βεργίνης, "ΑΔ" 17, Αθήνα, 1963, 226 - 231

ΑΔ 17, 1961-62.pdf

Δείτε επίσης

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια κονιών (θηραϊκή γη, θραύσμα πωρόλιθου, λευκό τσιμέντο, πηλός, αδρανή), προϋπολογισμού 93.560 € μη...

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση