Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Μπακαλάκης Γ. - Ανδρόνικος Μ., Ανασκαφή Βεργίνης, "ΑΔ" 24, Αθήνα 1970, 336 - 339

ΑΔ 24, 1969.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση