Κεντρικό μουσειακό κτίριο του Πολυκεντρικού Μουσείου

Στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) εντάχθηκε η ολοκλήρωση του κεντρικού μουσειακού κτιρίου του Πολυκεντρικού Μουσείου Βεργίνας, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα.

Η Πράξη «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'», με προϋπολογισμό 4.433.000 ευρώ περίπου (εκ των οποίων τα 3.546.348 ευρώ από το ΕΤΠΑ), προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Ιανουαρίου του 2018 και στοχεύει στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού. Περιλαμβάνει την πραγματοποίηση της μόνιμης έκθεσης των γλυπτών και αρχιτεκτονικών μελών στους ημιυπαίθριους χώρους (στοές αιθρίων) καθώς και πραγματοποίηση της εναρκτήριας έκθεσης με θέμα "Αιγές, η πρώτη πόλη των Μακεδόνων, από τον Ηρακλή στον Μεγαλέξανδρο", την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, των αποθηκευτικών χώρων και των χώρων υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του κεντρικού μουσειακού κτιρίου των Αιγών.

Κεντρικό μουσειακό κτίριο του Πολυκεντρικού Μουσείου

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση